zondag 3 maart 2013

Multiple Sclerose (MS): Een moeilijke naam voor een moeilijke ziekte (Uitleg en symptomen)

Een moeilijke naam voor een moeilijke, chronische ziekte. Mensen denken al snel aan rolstoelen en krukken wanneer ze de woorden Multiple Sclerose (MS) horen. Zodra je vertelt dat je MS hebt word je aangekeken alsof je een doodsvonnis hebt gekregen. En dan de mooiste opmerking die ik heb gehoord: “Maar je loopt nog?!”. Je zult denken Multiple Sclerose, ja dat ken ik wel, die spierziekte. Niks is minder waar. Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel welke een enorm scala aan diverse symptomen kan geven. In dit artikel enige uitleg over wat MS is.

Wat is eigenlijk Multiple Sclerose?

Door nog onbekende reden valt het immuunsysteem van mensen met MS het omhulsel van zenuwbanen (myeline) aan. Hierdoor worden signalen die via zenuwen verlopen verstoort. Ze komen slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet aan. Te vergelijken met een stroomdraad met beschadigde isolatie, er is kortsluiting. Om die reden kunnen er wel spierproblemen ontstaan, maar ook gevoelsstoornissen, krachtverlies, geheugenproblemen, zenuwpijn en enorme vermoeidheid. In principe alles dat geregeld wordt door de hersenen, het ruggenmerg of de oogzenuwen kan problemen krijgen met functioneren door MS. De myeline kan zich herstellen, maar hoe erger de schade en het littekenweefsel op de zenuw, hoe slechter dat hersteld. Maar het kan dus wel. Daarom kan iemand met MS bijvoorbeeld eerst een tijd in een rolstoel zitten en na een jaar ineens weer lopen. Ik wil graag meer vertellen over MS, omdat maar weinig mensen echt weten wat het is en de media het vaak onterecht een dodelijke spierziekte blijft noemen. MS is niet dodelijk, geen spierziekte en ook niet erfelijk. Voor MS bestaat wel remmende medicatie (waar niet iedereen baat bij heeft) maar de oorzaak is tot op de dag van vandaag nog steeds onbekend.

-->

Symptomen van Multiple Sclerose (MS)

De symptomen van Multiple Sclerose zijn voor vrijwel elke patiënt anders. Zo kan de ene patiënt oogzenuw ontstekingen hebben, terwijl een ander meer last heeft van sensibele stoornissen of tremoren. Sommige MS patiënten kunnen veel van de symptomen afvinken, andere maar een paar. Ook kan het zo zijn dat de bij MS voorkomende symptomen een andere oorzaak hebben dan MS.
De symptomen en klachten die vaak en regelmatig voorkomen bij MS zijn als volgt:

Oogklachten
-ontsteking van de oogzenuw
-uitval van een deel van het gezichtsveld (scotoom) of een oog (amaurosis fugax)
-stoornis in kleur zien, pijn bij oogbewegingen, bleekheid van pupil
-stoornissen in uitwendige oogmotoriek (dubbelzien, internucleaire oftalmoplegie, nystagnus)

Vermoeidheid
-duizeligheidsaanvallen en misselijkheid

Stijve spieren-verzwakking en parese van aangezichtsspieren (parese = onvolledige verlamming)

Sensorische klachten:-sensibele stoornissen (oa in het gelaat zoals trigeminusneuralgie)
-paresthesieën (tintelingen), branderig gevoel, jeuk over het lichaam
In het algemeen meer gnostische (gevoel) dan vitale (warm/koud, scherp/stompgevoel) uitval.
-symptoom van Lhermitte (elektrisch gevoel bij het buigen van het hoofd)

Ataxie (coördinatiestoornis)
Tremoren 
Stuurloosheid van beweging. Spieren trekken juist te veel of te weinig samen waardoor er geen vloeiende beweging kan ontstaan maar alles schokkerig gaat, en spasmes

Intentietremor
Geen trilling in de hand bij rust, maar als er actie wordt ondernomen.

Incontinentie
Hyperreflexie of blaasatonie. Het slecht op kunnen houden van urine, veel aandrang maar slecht kunnen plassen, vaak maar weinig plassen.

Constipatie
Dit kan ook een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen die bij MS gebruikt worden, maar ook door een gebrek aan beweging.

Seksuele stoornissen 
Bij mannen kan er sprake zijn van erectie problemen en bij vrouwen van onder meer een verminderd gevoel of een juist te hoge gevoeligheid.

Spraakstoornissen
Dysartrie - onvermogen tot correcte uitspraak door stoornis in de articulatie
Parafasie - verwisseling van woorden
Agnosie - niet kunnen benoemen van voorwerpen

Stoornissen in de cognitie Voorbeelden hiervan zijn: geheugenstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen, psychotische episoden (hallucinaties en denkstoornissen), stemmingsstoornissen (euforie en depressie) en intellectuele stoornissen van abstractievermogen (uit alternatieven de juiste keuze maken) en begripsvorming.Een aantal symptomen zijn te verbeteren met medicijnen en weer andere hebben baat bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut en dergelijke.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten